Xi’an Aoqin Furnace Charge Co., Ltd. Supplies Nitrided Manganese Metal - 供求

Xi’an Aoqin Furnace Charge Co., Ltd. Supplies Nitrided Manganese Metal

  •  
当前价: 电议
产品: 氮化锰
供应总量: 1000.00 吨
所在地:
有效期至: 2016/4/1
查看 氮化锰 类似产品
0

Xi’an Aoqin Furnace Charge Co., Ltd.

联系人:Ms Liu

联系人:Ms Liu
联系电话:86-13522446361
邮件地址:
微信号:
QQ:

  • 详细信息

规格 付款方式 现款
包装 价格条款 出厂含税价